مدیریت حراست

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • انتظامات > مدارک و اشیاء پیدا شده
لطفاً برای دریافت و  تحویل مدارک و اشیاء پیداه شده به دفتر انتظامات مراجعه فرمایید .

برای مشاهده لیست اشیاء و موارد پیدا شده اینجارا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست کارت های شناسایی و شناسنامه های  پیداه شده  اینجا را کلیک کنید .

در ضمن می توانید در خصوص پیدا شدن کارت های بانکی از دفتر انتظامات استعلام فرمایید.

تعداد بازديد از اين صفحه : 2746