مدیریت حراست

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
هدف دشمنان از به دام انداختن نخبگان چیست
هدف کلی از به دام انداختن متخصصان و نخبگان کشور تنها و تنها به جهت ایجاد اخلال در نظم مراکز مختلف از قبیل حمل و نقل، شبکه برق و غیره، آنهم بخاطر ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت براندازی نظام بوده است.
تعداد بازديد از اين صفحه : 1291