مدیریت حراست

مدیریت حراست


گزیده‌ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست
 

«باید با مردم مرتبط باشید، اطلاعات مردم برای شما ناگزیر است. رابطه خود را با مردم محکم کنید؛ کاری کنید که مردم با شما قربه الی ا... همکاری کنند. مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است؛ زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است. عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظایف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزش های احتمالی مردم باید همراه با عفو و گذشت برخورد نمایند. چشم‌پوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را، متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه‌ها و باندهای خاص منفعت جو و قدرت‌طلب بدانید، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجویی‌های این گروه‌ها و باندها ظلم و بی عدالتی است.»


 

 مدیریت حراست دانشگاه کاشان در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب، هرگونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.
در واقع وظیفه اصلی حراست، حفاظت از سلامت سازمان است، چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت بیرونی و درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولاَ از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند. ثانیا "با تشخیص و شناخت آفت های درونی، زمینه علاج به موقع سلامت سازمان را ایجاد کند."
بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی، همواره در راستای دستیابی به دو هدف عمده زیر است :
۱- هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمانی
۲- اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع، اعمال نظارت ها و اقدام های موثر برای حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان
عملکرد حراست را می توان در چهارچوب وظایف زیر خلاصه نمود:
۱- حراست و صیانت از دانشگاهیان اعم از کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان و جلوگیی از هرگونه تعرض نسبت به آنان
۲- کشف و مقابله با توطئه دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه
۳- کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلان در دانشگاه و اعلام به مبادی ذی ربط
۴- اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت it
۵- نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرح های حفاظت فیزیکی
۶- صدور مجوز تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

لذا شرح وظیفه مدیریت حراست در چند حوزه و اداره قابل تعریف و مصوب است :

۱- حفاظت پرسنلی
۲- حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد
۳- حفاظت فیزیکی


مدیریت حراست جهت نیل به اهداف فوق ، آماده دریافت گزارش کلیه دانشگاهیان می باشد.