منشور اخلاقی و سازمانی

منشور اخلاقی و سازمانی حراست
 • عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 • رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان
 • تلاش در جهت تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
 • رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 • رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان
 • تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
 • تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی
 • تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیب های سازمانی
 • شناسایی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 • بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوریهای روز
 • توجه لازم به سه اصل: دقت، صحت و سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع
 • اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی: حراست اثر گذار ، تصمیم ساز و پاسخگو